Referentiebestand Belgisch-Nederlands
Aantal resultaten:
Versie 1.1, 29 februari 2012
Gebruik de 'Vorige'-knop van de browser als u de voorafgaande pagina wilt zien.
img/TST logo.jpg
Sorteerlemma Item Volgnummer Soort belgicisme Definitie
paasklok paasklok cultuurgebonden klok die op paaszondag pa...